آرمان فن آوران زمین

مطلب 2 صفحه اصلی

ژئوفیزیک ، ژئوتکنیک ، ابزار دقیق

چهارمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت

دانلودها

دانلود نرم افزارهای تخصصی ، بروشورهای تجهیزات، فایلهای بروزرسانی و مقالات مرتبط

ادامه

گالری

عکس ها و فیلم های مربوط به پروژه های انجام شده و در دست انجام، تجهیزات و راهنماهای تصویری

ادامه

سفارشات

روشهای سفارش دستگاهها و اطلاعات مربوط به نحوه سفارش تجهیزات

ادامه

پروژه ها

معرفی پروژه ها و شرح مختصری در خصوص نحوه انجام آنها شامل پروژه های به اتمام رسیده و در دست انجام

ادامه