021-77160794
geophysic khadamat1.jpg
  • geophysic khadamat1.jpg

مطالعات و مشاوره ژئوفیزیکی

انجام خدمات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی
خلاصه

- انجام کلیه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای ژئوفیزیکی در قالب پروژه های مطالعاتی و مشاوره ای در شاخه های مختلف ژئوفیزیک


توضیحات

شرکت آرمان فن آوران زمین با اتکا به تجربیات و نیروی متخصص کارآمد خود آمادگی دارد تا پروژه های مختلف ژئوفیزیکی را در زیمنه های ذیل به انجام رساند..

- طراحی شبکه های مانیتورینگ لرزه نگاری کوتاه دوره و باند پهن
-  طراحی شبکه های مانیتورینگ شتابنگاری
-  طراحی شبکه های مانیتورینگ سازه ای اعم از سازه های بلند ، پلها، سدها، نیروگاه ها و ....
-  مطالعات لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت
-  تحلیل داده ها و طراحی شبکه های ثبت ارتعاشات بر روی خطوط ریلی ( درون شهری و برون شهری)
- تحلیل داده ها و طراحی شبکه های ثبت ارتعاشات بر روی سازه های خاص همچون سازه های تاریخی
-  طراحی آرایه های ثبت و برداشت داده های انفجارو تحلیل داده های آن
_  پروژه های لرزه نگاری دوبعدی ( انعکاسی و انکساری)
- پروزه های اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
-  پروژه های اکتشاف آب
- پروژه های ژئوالکتریک