021-77160794

گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت

گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت
خلاصه

ارائه آخریت دستاوردهای شرکت در حوزه تجهیزات اکتشافی نفت و پروژه های پسیو سایزمیک

30 11 98

گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه صنعت نفت از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه با شرکت مراکز رشد دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه صنعت نفت برگزار گردید.
شرکت آرمان فن آوران زمین با ارائه آخرین محصولات تولیدی خود درحوزه اکتشاف نفت در نمایشگاه جنبی همایش به معرفی محصولات خود و خدمات قابل ارائه در این حوزه  پرداخت. جدیدترین محصولات شرکت که در این نمایشگاه ارائه گردیدند شامل دیجیتایزر قابل حمل با برن Rocky II و سنسور کوتاه دوره برای استفاده در پروژه های پسوی سایزمیک اکتشافی بودند که در بازدید وزیر محترم نفت هم از غرفه شرکت مورد ارزیابی ایشان قرار گرفته و در جهت استفاده از آنها در پروژه های اکتشافی دستوراتی به معاونین مربوطه داده شد.
در طول زمان برگزاری نمایشگاه تعداد زیادی از علاقمندان و متخصصین حوزه نفت از غرفه شرکت بازدید بعمل آورده و همچنین توضیحات لازم در خصوص عملکرد تجهیزات و خدمات به آنها ارائه گردید.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)