021-77160794
پایش ارتعاشات
  • پایش ارتعاشات

پایش ارتعاشات

خلاصه

- انجام کلیه خدمات پایش سلامت سازه ها
- خدمات طراحی و مشاوره پایش ارتعاشات در خطوط ریلی شهری و زیرزمینی
- تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی کلیه تجهیزات پایش ارتعاشات در حوزه های فوق
- پایش ارتعاشات سازه های خاص همچون سازه های تاریخی و کاهش آنها از منبع


توضیحات

شرکت آرمان فن آوران زمین با دارا بودن تجربه طولانی در حوزه پایش ارتعاشات آمادگی دارد تا کلیه خدمات مرتبط با این حوزه را برای کاربران ارائه نماید. عمده فعالیت های این شرکت در زمینه های زیر خلاصه میگردد:

  1. انجام کلیه خدمات پایش سلامت سازه ها اعم از سازه های مسکونی و تجاری و همچنین سازه های بلند بصورت دائمی و یا مقطعی با استفاده از بروزترین ابزارهای اندازه گیری پایش ارتعاشات در فرکانسهای متفاوت
  2. خدمات طراحی و مشاوره پایش ارتعاشات محیطی در خطوط ریلی زمینی و زیر زمینی و بخصوص متروهای شهری
  3. خدمات نظارت بر انجام عملیات های پایش ارتعاشات بر اساس استانداردهای روز جهان و مطابقت آنها
  4. تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی کلیه تجهیزات مرتبط با پای شارتعاشات در پروژه های گوناگون برای پایش سلامت اواع سازه ها ( خطوط ریلی، تونل ها، سازه های بلند، نیروگاه ها، پل ها و ...) و ساختارهای صنعتی ( ابزارهای دوار ، توربین ها و سیستم های دمنده فشار قوی هوا)
  5. پایش ارتعاشات در سازه های خاص همچون سازه های تاریخی جهت بررسی روند سلامت سازه های فوق در طول زمان و ارائه گزارشات مستمر در حوزه های نگهداری این سازه هاو ارائه راه کارهای مورد نیاز برای کاهش ارتعاشات وارده از منبع