021-77160794

برگزاری وبینار آموزشی زلزله شناسی دستگاهی با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران

برگزاری وبینار آموزشی زلزله شناسی دستگاهی با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران
خلاصه

دپارتمان ژئوفیزیک شرکت ارمان فن اوران زمین با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران اقدام به برگزاری وبینار اموزشی با عنوان اشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاه های لرزه نگاری نمود .

11 5 99

دپارتمان ژئوفیزیک شرکت آرمان فن آوران زمین با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران اقدام به برگزاری وبینار آموزشی با عنوان آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاه های لرزه نگاری نمود . 
 این وبینار در 3 جلسه 2 ساعته  در تیرماه و مرداد ماه سال جاری ارائه گردید که با استقبال گسترده متخصصین و دانشجویان ژئوفیزیک مواجه شد. سرفصل هایی که در این وبینار به آن اشاره گردید شامل :

- آشنایی با مفاهیم زلزله شناسی
- تاریخچه زلزله شناسی دستگاهی
- معرفی ابزارهای اندازه گیری و ثبت امواج لرزه ای
- مکانیسم ثبت امواج لرزه ای
- نحوه عملکرد سنسورها در ثبت امواج لرزه ای
- انواع سنسورهای لرزه نگاری، شتاب نگاری ، جابجایی سنج و کاربردهای آنها
-  آشنایی با تکنولوژی های مختلف سنسورها در ثبت امواج لرزه ای
- معرفی ساختارهای درونی یک لرزه نگار باند پهن فید بکی و الکتروشیمیایی
- دیجیتایزرها و اصول کاربردی آنها
- ساختار درونی دیجیتایزرها
 - نحوه عملکرد دیجیتایزرها
- نقش رکوردرها در زلزله شناسی دستگاهی و تفاوت آنها با دیجیتایزرها
- لزوم ساخت ایستگاه لرزه نگاری
- انواع ایستگاه های لرزه نگاری
- پارامترهای اصلی مورد نیاز برای انتخاب محل ایستگاه لرزه نگاری
- مراحل مطالعاتی برای انتخاب محل مناسب ایستگاه لرزه نگاری
- الزامات استاندارد در تعیین محل یک ایستگاه لرزه نگاری
- شبکه های لرزه نگاری موجود و روشهای ارتباطی آنها
- انواع سیستمهای زیرساختی ارتباطی برای شبکه های لرزه نگاری

بودند.همچنین در طی جلسات با ارائه تمرینات کاربردی برای شرکت کنندگان مهارتهای یادگیری آنها مورد آزمون و بررسی قرار گرفت . در پایان برای شرکت کنندگان در این وبینار گواهی نامه مورد تایید از سوی انجمن ژئوفیزیک ایران صادر گردید.


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)
مطالب برگزیده
مطالب مرتبط