021-77160794

هیدروفون مدل MTAS-30

محصول جدید

هیدروفون مدل MTAS-30

هیدروفون MTAS-30 برای اکتشافات لرزه ای دریایی ، ارزیابی خطر برای نصب سکوی حفاری در دریا ، ارزیابی خطر برای ساخت دریایی و ساحلی تأسیسات زیرساختی ، سیستم های امنیتی منطقه آب طراحی شده است.
این مدل اندازه و وزن کم را با حساسیت بالای 500 میکرو ولت بر Pa ترکیب می کند. این مدل دامنه فرکانسی وسیع 1-300 هرتز را ارائه میدهد.این هیدروفون می تواند به طور مستقل و به عنوان بخشی از ایستگاه های لرزه ای کف اقیانوسی و سیستم های گره ای برای اکتشافات لرزه ای دریایی استفاده شود.مشخصات فنی:
Availability on request
Frequency range 1 Hz - 300 Hz
Sensitivity 500 µV/Pa
Self-noise in the bandwidth 0.01 Pa
Sensitivity axes 1
Temperature stability 200 ppm/°C
Supply voltage 12 V Nominal (10.5-16 V permissible)
Power consumption 17 mA
Temperature range -12°C - +55°C - standard range
Case connectors customized
Dimensions 105 x 45 (diameter) mm
Weight 0.25 kg
Case material stainless steel
Max. underwater depth 30 m
Leveling, mass locking none required