021-77160794
عملیات گمانه زنی
  • عملیات گمانه زنی

عملیات گمانه زنی

.............
خلاصه

انجام کلیه امور حفاری با قطرهای مختلف و به روشهای آب شویی و کربارل


توضیحات

  • انجام کلیه امور حفاری در خاک و سنگ با قطرهای مختلف و به روشهای آب شویی و کربارل
  • انجام نمونه گیری در خاک و سنگ در گمانه ها
  • انجام عملیات شیب سنجی گمانه ها
  • انجام عملیات برداشت تصویری با دوربین درون چاهی