021-77160794
تحکیم بستر
  • تحکیم بستر

تحکیم بستر

خلاصه

اجرای تحکیم بستر خاک های مسئله دار و با مقاومت کم


توضیحات

اجرای تحکیم بستر جهت افزایش باربری خاک به روشهای دیل انجام می گردد.

  • شمع
  • ریز شمع
  • حفاری تزریق
  • تغییر و اصلاح خاک