021-77160794

بازرسی و امنیتی

دوربین های اندوسکوپی و انواع ویدیوبروسکوپ ها و بروسکوپها و اسکوسکوپ های صنعتی در سیستم های بازرسی و امنیتی دارای کاربردهای مختلفی هستند و طیف وسیعی از کاربردها را شامل می شوند از صنایع حسای هوایی و نظامی تا صنایع مختلف دیگر همچون بررسی های داخل شکاف های معادن و چاه ها و همچنین تعمیر و نگهداری از سیستمهای صنعتی و خانگی تهیوه مطبوع

تجهیزات بازرسی و امنیتی
- بروسکوپ و ویدیو بروسکوپ
     - ویدیو بروسکوپ مدل Inskam-805 با پروب چرخشی
     - ویدیو بروسکوپ مدل Inskam-505  دوکاره
     - ویدیو بروسکوپ مدل Inskam-112-2 دو دوربینه (Dual Camera)
     - ویدیو بروسکوپ مدل Inskam112-1
     - ویدیو بروسکوپ مدل P30 +2 دو دوربینه (dual Camera)
- دوربین آندوسکوپی همراه
     - دوربین آندوسکوپی اندروئید 10 متری
     - دوربین آندوسکوپی اندروئید 3 در 1 C-Type (10 متری)
     - دوربین آندوسکوپی وای فای با کابل 5 متری