آرمان فن آوران زمین

درباره ما

شركت مهندسين مشاور آرمان فن آوران زمين در راستاي توسعه فن آوريهاي نوين در زمينه هاي مطالعاتي وكنترلي در دوره ساخت وبهره برداري از سازه هاي مهم در ايران تاسيس گرديد.اين شركت با بهره گيري از تجارب متخصصين داخلي و خارج از كشور در دو بخش خدمات مهندسی و تامین تجهیزات ژئوفيزيك، ژئو تكنيك و ابزار دقيق در سال 1386شروع به فعاليت نمود . با توجه به فعاليتهاي انجام شده گروه هاي متخصص داخلي و همكاري با متخصصين خارجي اين شركت موفق به اخذ نمايندگي از شركتهاي سازنده معتبر تجهيزات در زمينه هاي فوق گرديد .